Beantwoording Statenvragen 3432 PvdA - Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder druk

Datum besluit: 18 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk die onder druk zullen staan vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van PvdA gesteld naar aanleiding van een artikel in dagblad de Trouw van 28 juni met als titel ‘EU-subsidiepotje voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’.

De vragen hebben betrekking op de ontstane problematiek en de mogelijke rol en de bereidheid van de provincie om hier iets aan te doen.

Type besluit: GS-vergadering