Beantwoording Statenvragen 3435 PVV - Russische roulette met veiligheid Zuid-Hollanders op rangeerterrein Kijfhoek

Datum besluit: 18 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PVV over recente incidenten op het rangeerterrein Kijfhoek vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de omgevingsdienst en de betrokken gemeenten op de hoogte waren van de incidenten en dat ze er vertrouwen in hebben dat de bevoegde instanties handhavend zullen optreden wanneer dat nodig zou blijken te zijn.

Type besluit: GS-vergadering