Beantwoording Statenvragen 3431 GroenLinks. PvdA en SP - Sloop sociale woningen Rotterdam

Datum besluit: 18 september 2018


Naar aanleiding van een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam om sociale woningen te slopen in de Afrikaanderwijk (Tweebosbuurt) zijn er door GroenLinks, PvdA en SP Statenvragen gesteld. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3431 met betrekking tot het besluit van het college van Rotterdam vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering