Indienen projecten fietsroutes en stationsstallingen bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum besluit: 18 september 2018De Provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn, ook per fiets. Daarvoor worden projecten gerealiseerd, zoals snelfietsroutes, fietspaden, maar ook stallingen bij haltes en stations. De plannen van de provincie zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen. Om een extra impuls aan het gebruik van de fiets te geven heeft het Rijk € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van fietsprojecten in Nederland. De Provincie Zuid-Holland heeft plannen ontwikkeld voor het maken van extra stallingen en fietsroutes die hier aanspraak op kunnen maken.

Type besluit: GS-vergadering