Opheffing Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland (Groene Hart Hopper)

Datum besluit: 18 september 2018


De partijen in de Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland hebben besloten deze stichting per 1 januari 2019 op te heffen. De stichting is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Midden-Holland via de Groene Hart Hopper. De gemeenten in Midden-Holland zoeken meer integratie van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer. De stichting is daarbij niet de passende vorm van samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het collectief vraagafhankelijk vervoer wordt overgedragen aan de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RSD) van de gemeente Gouda. Daarmee is het voortbestaan van de Groene Hart Hopper geborgd. De provincie blijft subsidie verstrekken voor de OV-reizigers die gebruik maken van de Groene Hart Hopper.

Type besluit: GS-vergadering