POP3 openstellingsbesluit LEADER oktober 2018

Datum besluit: 18 september 2018


De provincie Zuid-Holland stelt POP-3 LEADER subsidies beschikbaar. LEADER subsidie richt zich op initiatieven die bijdragen aan plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden en zich kenmerken met innovatie, circulaire economie en lokale, integrale samenwerking tussen stad en land. Voor het LEADER gebied Holland Rijnland is er € 300.000 beschikbaar. Voor het LEADER gebied Polders met Waarden is er € 1.440.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 oktober 2018 tot 14 november 2018.

Type besluit: GS-vergadering