Provinciale rol en aanpak ontwikkeling waterstof

Datum besluit: 18 september 2018


Gedeputeerde Staten sturen aan de Provinciale Staten een brief die de huidige stand van zaken beschrijft over de rol en aanpak van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot waterstof. Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de overgang van fossiele energie – met een grote invloed op de opwarming van de aarde en alle gevolgen van klimaatverandering – naar duurzame energie. Waterstof zal op termijn een energiedrager worden voor energie-intensieve industrie, auto's, bussen en goederenvervoer en mogelijk de verwarming van gebouwen. Om dit helder in kaart te brengen is een Routekaart waterstof in de maak, die begin 2019 klaar is.

Type besluit: GS-vergadering