Intrekkingsbesluit publicatie van GS-besluiten in bestuurlijk mandaat

Datum besluit: 25 september 2018


Op 29 augustus 2017 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten over te gaan tot het publiceren van GS-besluiten in bestuurlijk mandaat. Dit besluit wordt nu ingetrokken. In de proefperiode bleek namelijk dat er diverse (technische) obstakels waren die niet op korte termijn kunnen worden opgelost. Daarom wordt nu besloten de GS-besluiten in bestuurlijk mandaat niet te publiceren. Een groot deel van deze besluiten betreft subsidiebeschikkingen. Informatie over die besluiten is al te vinden in het subsidieregister op de provinciale website.

Type besluit: GS-vergadering