Voortgang Regionaal Investeringsprogramma 'Investeren in Vernieuwen'

Datum besluit: 25 september 2018


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten regelmatig over de voortgang van het Regionaal Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’. Dit investeringsprogramma is een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de regio’s Holland-Rijnland en Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. Het investeringsprogramma, gestart in 2016, is bedoeld om de regionale economie van Zuid-Holland te verbeteren. In het tweede voortgangsbericht wordt geconstateerd dat het regionale samenwerkingsklimaat nog verder is verbeterd, de Roadmap Next Economy inmiddels is geborgd en wordt nader ingegaan op het rapport van de European Investment Board over benodigde ondersteuning voor projecten/programma’s op gebied van financiering. Onderdeel van het voortgangsbericht is een bijlage met de voortgang van de focusprojecten waaruit blijkt dat bij alle focusprojecten sprake is van voortgang hoewel nog slechts in beperkte mate sprake is van uitvoering. Een overzicht van alle projecten in het Regionaal Investeringsprogramma is te vinden op www.investeringsprogramma.nl

Type besluit: GS-vergadering