Analyse (concept)jaarrekeningen 2017 van acht provinciale private verbonden partijen en twee overige deelnemingen

Datum besluit: 4 september 2018


De provincie neemt deel in verbonden partijen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten (PS) invulling te kunnen geven worden daarvoor de conceptjaarrekeningen 2017 van acht provinciale private verbonden partijen en twee overige deelnemingen aangeboden. Het betreft de jaarrekeningen van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden B.V. (ROM-D), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. (IQ, PROAV N.V. (PROAV), Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. (HZH), PZEM N.V. (PZEM), Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG), Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB), Warmtebedrijf Holding B.V. (WBR), Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Westland C.V. (ONW) en ROM-D Kil III CV (ROM-D Kil III). Tevens ontvangt PS hierbij een analyse van deze (concept)jaarrekeningen met een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van de begrotingen van deze partijen van het betreffende jaar.

Type besluit: GS-vergadering