Beantwoording Statenvragen 3415 (PVV) - over geen andere talen dan Nederlands bij provinciale testen

Datum besluit: 4 september 2018


De Grote Omgevingstest is een gezamenlijk onderzoek van bouwers, beleggers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en overheden. De provincie is één van de 80 deelnemende partijen. De partijen willen een goed beeld van de woonwensen en –beleving.

De PVV kan de test waarderen, maar vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat deze in meerdere talen wordt aangeboden, naast het Nederlands en heeft hier vragen over gesteld.

Er is door de provincie geen opdracht gegeven om vertalingen aan te bieden. De keuze om de vragen in meer talen te stellen volgt uit de operationalisatie door de opdrachtnemende partijen. Zij kregen de opdracht een representatief onderzoek op te leveren en hebben daar op eigen initiatief op deze manier invulling aangegeven. Vertaling was voor de provincie niet nodig. Andere opdrachtgevende partijen hebben er mogelijk, op voor hen relevant schaalniveau, wel baat bij.

Type besluit: GS-vergadering