Beantwoording Statenvagen 3417 PVV Geen Erdoganborden langs provinciale en gemeentelijke wegen

Datum besluit: 4 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen over de plaatsing van Erdoganborden langs provinciale en gemeentelijke wegen vastgesteld. Deze vragen waren door de Statenfractie van de PVV gesteld. De genoemde borden zijn niet door de provincie gemaakt. Ook zijn de borden – zover wij weten – niet langs provinciale wegen geplaatst. De bevoegdheid om te besluiten over het al dan niet plaatsen van (tijdelijke) verkeersborden langs overige wegen ligt bij het gezag dat beheer heeft over de betreffende weg. Dit geldt tevens voor de regelgeving waaraan de bebording moet voldoen. De provincie heeft hier geen rol in.

Type besluit: GS-vergadering