Beantwoording Statenvragen 3426 (PVV) - Risico's verkeersveiligheid door uitgedroogde bomen langs provinciale wegen

Datum besluit: 4 september 2018


Naar aanleiding van een artikel uit de Telegraaf waarin een boomtechnisch adviseur van de gemeente Utrecht ingaat op effecten van aanhoudende hitte op bomen en mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s door afvallende takken zijn er d.d. 2 augustus 2018 door Partij voor de Vrijheid Statenvragen gesteld. Men vraagt het College naar ervaringen van de eigen beheerorganisatie rond het thema hitte en bomensterfte en maatregelen in relatie tot eventuele herplant. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat ons beheer reguliere schouwrondes kent van het areaal waarbij gelet wordt op veiligheidsrisico’s die op dat moment spelen. In deze periode is extra aandachtig gekeken naar hitte gevoelige objecten zoals onder andere asfalt, stalen constructies en bomen. Er hebben zich geen gevaarlijke situaties voorgedaan langs provinciale wegen in relatie tot uitdroging van bomen (afvallende takken). Wel is langs enkele wegen en fietspaden lichte tak-uitval geconstateerd en opgeruimd. Indien bomen afsterven (door welke oorzaak ook), worden deze in principe op eenzelfde locatie herplant in het volgende aanplantseizoen (november-maart).

Type besluit: GS-vergadering