Beslissing op bezwaar Chemours Netherlands B.V. tegen besluit van 16 april 2018 tot opleggen last onder dwangsom

Datum besluit: 4 september 2018


Aan het bedrijf Chemours Netherlands B.V. is een last onder dwangsom opgelegd. Daarin wordt het bedrijf opgedragen ervoor te zorgen dat geen Perfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigd afvalwater meer wordt geloosd. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen. Daarnaast adviseerde de commissie de tekst van de last onder dwangsom aan te passen wat betreft de maatregelen die Chemours zou moeten nemen om de overtreding te stoppen. Dit advies hebben Gedeputeerde Staten niet overgenomen, omdat Chemours zelf de geschikte maatregelen moet kunnen bepalen om de lozingen te stoppen.

Type besluit: GS-vergadering