Goedkeuren Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024

Datum besluit: 4 september 2018


De provincie Zuid-Holland heeft een set regels vastgesteld voor het verjagen van knobbelzwanen. Zwanen horen thuis in Zuid-Holland, maar soms veroorzaken ze overlast en is ingrijpen noodzakelijk. In de winter vormen knobbelzwanen grote groepen. Lokaal kan hierdoor schade ontstaan, met name vraatschade aan landbouwgewassen. Ook kunnen zwanen voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Het beleid is om zwanen die overlast veroorzaken te verjagen. Pas als dat niet werkt is het verjagen door bejagen van zwanen op bepaalde percelen toegestaan. Dat kan alleen in de periode 1 oktober – 31 mei. Hiervoor moet men een jager inschakelen die is aangesloten bij een wildbeheereenheid. Voorheen mocht een gewonde zwaan alleen met een geweer uit het lijden verlost worden. Dit kan soms niet vanwege de veiligheid, en dan zou het dier onnodig lang lijden. Voor die uitzonderlijke situaties worden nu onder voorwaarden andere mogelijkheden toegestaan.

Type besluit: GS-vergadering