Openstellingsbesluit 2018 tweede tranche Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 4 september 2018


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ in maart 2018 vastgesteld. Op basis van deze regeling zijn medio 2018 subsidies verstrekt voor de verbetering en versterking van 18 middelgrote winkel- en centrumgebieden. Dit openstellingsbesluit regelt dat subsidies voor deze regeling ook in de herfst van 2018 kunnen worden aangevraagd, maar dan voor de kleinere winkel- en centrumgebieden.

Type besluit: GS-vergadering