Beantwoording Statenvragen 3492 over Archeodepot

Datum besluit: 16 april 2019Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen van D66 over de ontwikkeling van een gezamenlijke digitale databank voor de provinciale archeologische depots en de deelname van het Zuid-Hollandse depot hieraan.

Type besluit: GS-vergadering