Beantwoording Statenvragen 3492 over Archeodepot

Datum besluit: 16 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen van D66 over de ontwikkeling van een gezamenlijke digitale databank voor de provinciale archeologische depots en de deelname van het Zuid-Hollandse depot hieraan.

Type besluit: GS-vergadering