Beantwoording Statenvragen 3498 GL over Nederlandse MER onvoldoende

Datum besluit: 16 april 2019


GroenLinks heeft vragen gesteld over de kwaliteit van de milieueffectrapportages uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. Aanleiding voor de vragen is een publicatie van de Europese Commissie over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de milieueffectrapportages. In haar reactie geven Gedupteerde Staten aan dat de uitgevoerde milieueffectrapportages voldoen aan de Nederlandse wetgeving, en dat dit is getoetst door de Commissie m.e.r..  Gedeputeerde Staten wachten de reactie van de Rijksoverheid op de bevindingen van de Europese Commissie af en bezien daarna of er consequenties zijn.

Type besluit: GS-vergadering