Beantwoording Statenvragen 3497 Groen Links over Problemen Qbuzz Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem

Datum besluit: 16 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 16 april 2019 de beantwoording van de Statenvragen 3497 van GroenLinks met betrekking tot de problemen met Qbuzz in de OV-concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem vastgesteld. Gedeputeerde Staten vinden de kwaliteit van het openbaar vervoer van groot belang. Daarom zijn zij over de problemen met de OV-concessie het gesprek aangegaan met Qbuzz. Hierop heeft Qbuzz in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem  op 31 maart jl. verschillende wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling, die de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering verbeteren. Er is een netwerkwijziging in Dordrecht doorgevoerd en diverse verbeteringen in de dienstregeling. Ook zijn de rijtijden verbeterd. Er wordt door Qbuzz gewerkt aan de ICT-problemen, aan de verbetering van de OV-chipkaartapparatuur, WiFi en reisinformatie in de voertuigen.

Type besluit: GS-vergadering