Beantwoording Statenvragen 3499 GL over Biomassa Centrale Waddinxveen

Datum besluit: 16 april 2019


In het afgelopen jaar zijn er in Waddinxveen drie initiatieven van ondernemers geweest voor het bouwen van een biomassa centrale; twee daarvan vallen onder de bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders, en één, het initiatief van de Wagro (composteringsbedrijf te Waddinxveen), valt onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de biomassa centrale van de Wagro in Waddinxveen. De beantwoording van deze vragen is door Gedeputeerde Staten vastgesteld

Type besluit: GS-vergadering