Ontheffing ex art. 6.24 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland voor het verlenen van een tijdelijke vergunning voor een periode van 5 jaar voor het toestaan van het stallen van caravans in kassencomplexen aan de Westringdijk 27 in Nieuwerkerk

Datum besluit: 16 april 2019


Door de gemeente Zuidplas is ontheffing aangevraagd voor het verlenen van een tijdelijke vergunning, voor de periode van maximaal vijf jaar, voor het stallen van caravans in een kassencomplex. De ontheffing is nodig, omdat provinciaal beleid hiervoor normaliter geen ruimte biedt. De locatie wordt mogelijk in de toekomst getransformeerd naar woningbouw. Daarom is er geen duidelijk ruimtelijk perspectief. Hierdoor is er sprake van een bijzondere situatie. Omdat de gemeente een tijdelijke vergunning wil verlenen, heeft het college daarom besloten voor dit specifieke geval ontheffing te willen verlenen.

Type besluit: GS-vergadering