Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018

Datum besluit: 16 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben een kalender opgesteld waarop staat wanneer subsidieregelingen en beleid van de provincie Zuid-Holland geëvalueerd moeten worden. Deze evaluaties worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het handelen van de provincie. Jaarlijks sturen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een rapportage waarin staat welke evaluaties in het voorafgaande jaar wel en welke niet zijn uitgevoerd. Volgens deze afspraak sturen Gedeputeerde Staten nu de rapportage van evaluaties die in 2018 zijn verricht toe.

Type besluit: GS-vergadering