Beantwoording statenvragen 3490 PvdD over de effecten van gifgebruik in bollenvelden op de omgeving

Datum besluit: 2 april 2019


De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van omwonenden van bollengebieden. Dit onderzoek gaat over de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen die in de bollengebieden worden gebruikt.

In de beantwoording geven GS aan dat de zij niet op een concept van het rapport willen reageren. Er is nu alleen een voorlopige samenvatting gepubliceerd. GS willen pas een uitgebreidere reactie  geven als het gehele onderzoek openbaar wordt.

Type besluit: GS-vergadering