Beantwoording Statenvragen 3488 VVD over Reewild ontheffing

Datum besluit: 2 april 2019In Zuid-Holland leeft een flinke populatie reeën. De aantallen nemen al jaren toe. In de afgelopen jaren werden de reeën beheerd door middel van afschot, op basis van een faunabeheerplan. Op dit moment is er geen faunabeheerplan voor de reeën en om die reden kan er ook geen planmatig beheer plaatsvinden. Om te voorkomen dat er onveilige situaties voor het verkeer ontstaan, heeft de provincie Zuid-Holland wel toestemming gegeven om reeën te doden in de omgeving van locaties waar vaak aanrijdingen plaatsvinden. De VVD heeft hier vragen over gesteld en Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden op deze vragen tekst en uitleg.

Type besluit: GS-vergadering