Meterstand Energieagenda

Datum besluit: 2 april 2019


De energieagenda Watt Anders uit 2016 is de Zuid-Hollandse invulling van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Deze voortgangsrapportage Meterstand schetst de gepleegde inspanningen, behaalde resultaten van het afgelopen jaar en geeft een doorkijkje naar de belangrijkste uitdagingen voor het komende jaar.

Type besluit: GS-vergadering