Reactie op mail over kritiek op beheer door Staatsbosbeheer

Datum besluit: 26 maart 2019


De Bomenstichting Achterhoek, de Stichting De Woudreus en de Stichting tot behoud van het Schoorlse en Noordkennemerduingebied hebben kritiek op het beheer door Staatsbosbeheer. Een recent kritisch interview met een voormalig medewerker van Staatsbosbeheer geeft deze stichtingen aanleiding om hun kritiek per mail onder de aandacht te brengen van (onder meer) de fracties in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze mail is ter beantwoording doorgeleid naar Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten geven in een brief aan deze stichtingen aan, kennis te nemen van de geuite wensen, maar de kritiek in de Zuid-Hollandse situatie niet te herkennen.

Type besluit: GS-vergadering