Zienswijze op het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet van 20 februari 2019

Datum besluit: 2 april 2019


Het Rijk voert nieuwe wetgeving in voor het beheersen van geluid van provinciale wegen en industrieterreinen: het zogenaamde Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. De provincie vindt deze nieuwe wetgeving belangrijk voor de bescherming van haar inwoners. Maar deze nieuwe wetgeving gaat de provincie ook geld kosten. Daarom probeert de provincie de toename van de kosten zo laag mogelijk te houden. Om de kosten te verlagen, stelt de provincie twee aanpassingen aan de wet voor: (1) een mogelijkheid om de kosten voor geluidmaatregelen bij grote woningbouwplannen te kunnen verhalen op de ontwikkelaar of gemeente die die plannen realiseert. En (2) een mogelijkheid de huidige investeringen in stil asfalt te mogen verrekenen als de nieuwe wetgeving van kracht wordt. De provincie vraagt het Rijk om deze twee aanpassingen te verwerken in de nieuwe wetgeving. Daartoe dient de opgestelde zienswijze.

Type besluit: GS-vergadering