Beantwoording Statenvragen 3494 D66 Gebruik snelfietswegen door snelle fietsen

Datum besluit: 9 april 2019


D66 heeft gevraagd in hoeverre gebruikers van een speed pedelec toegelaten worden op (snel-) fietsroutes. Speed pedelecs zijn toegelaten op het overgrote deel van fietspaden die in beheer van provincie Zuid-Holland zijn. Er is een beperkt aantal uitzonderingen op deze regel die gebaseerd zijn op de verkeersveiligheid. Kennisplatform CROW doet momenteel onderzoek naar de plaats op de weg voor speed pedelecs en zal daarover de minister van Infrastructuur en Waterstaat adviseren. Mocht de Minister daarop een beleidswijziging voorstellen, dan zal Zuid-Holland nagaan welke gevolgen dit heeft voor de speed pedelecs op de provinciale fietspaden en wegen.

Type besluit: GS-vergadering