Beantwoording Statenvragen 3496 van Partij van de Arbeid Zonneveld bij de Farm Frites-vestiging in Hellevoetsluis

Datum besluit: 9 april 2019


Door de Partij van de Arbeid zijn vragen gesteld over het initiatief voor een zonneveld bij de fabriek van Farm Frites te Hellevoetsluis. De vragen hebben betrekking op de locatie van het zonneveld en de rol van de provincie Zuid-Holland daarbij.

Type besluit: GS-vergadering