Intrekking en verlening van de subsidie Bedrijfsvervoer 2019 in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 9 april 2019


Op 21 december 2018 heeft Rijnvicus B.V. voor 2019 een projectsubsidie voor de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland, paragraaf 10 Bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening, aangevraagd. Jaarlijks wordt de aanvraagperiode bij wijziging van de subsidieregeling voor dit onderdeel aangepast. Bij de laatste wijziging van de subsidieregeling op 2 oktober 2018 is dit evenwel over het hoofd gezien waardoor de ‘oude’ aanvraagdatum van 1 oktober 2017 in de regeling is blijven staan. Aanvankelijk is subsidie aan Rijnvicus geweigerd omdat deze te laat was ingediend. Er is evenwel alsnog besloten om onder toepassing van de hardheidsclausule subsidie te verlenen. We hebben hier te maken met een uiterst kwetsbare groep werknemers, werkzaam bij de sociale werkvoorziening, die zwaar gedupeerd zou worden als het bedrijfsvervoer wegvalt.

Type besluit: GS-vergadering