Samenwerkingsovereenkomst Realisatie fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn met de gemeente Alphen aan den Rijn

Datum besluit: 9 april 2019


In het Provinciale Fietsplan 2016-2025 en de uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’ van Provincie Zuid-Holland is de realisatie van een oeververbinding over het Aarkanaal opgenomen: fietsbrug Aarkanaal (F306.1). Deze is gelegen nabij de rotonde N231 en N207. De brug dient in dit geval over de N207 en de naastgelegen parallelweg te gaan, alsmede over het Aarkanaal.

De onderlinge afspraken met betrekking tot de fietsbrug zijn vastgelegd in een zogeheten samenwerkingsovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van de rechten en plichten van de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland in het project fietsbrug Aarkanaal.

Type besluit: GS-vergadering