Vaststellen partiële wijziging Omgevingsverordening en Omgevingsvisie Zuid-Holland inzake de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland van de Krimpenerwaard

Datum besluit: 9 april 2019


De gemeente Krimpenerwaard heeft op 5 maart 2019 het bestemmingsplan vastgesteld dat de weg vrijmaakt voor de aanleg van zo’n 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. De grenzen van het nieuwe natuurgebied zijn op vier plekken gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De provincie Zuid-Holland heeft nu besloten om deze grenswijzigingen over te nemen op de kaart van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland in de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering