Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom snoeiwerkzaamheden Floraplas Zoetermeer

Datum besluit: 10 december 2019


Aan bezwaarde is een last onder dwangsom opgelegd teneinde het geheel beëindigen en beëindigd houden van het overtreden van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vanwege het opzettelijk vernielen of te beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels en het wegnemen van nesten van vogels. De herstelsanctie blijft ongewijzigd in stand.

Type besluit: GS-vergadering