Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam

Datum besluit: 10 december 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de afspraken over de uitvoering en bekostiging van Viersporigheid op het tracé Schiedam-Rotterdam vast te leggen in een bestuursovereenkomst. De provincie wil samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Viersporigheid Schiedam realiseren voor 2024. De aanpassing op het Spoortracé Schiedam vergroot de betrouwbaarheid en de uitvoerbaarheid van de dienstregeling en maakt een frequentieverhoging mogelijk met behoud van de Intercity status van het station Schiedam. De provinciale bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een subsidie. ProRail dient als uitvoerder van het project de subsidieaanvraag in. De aanbesteding start in 2020 en oplevering wordt verwacht in 2024.

Type besluit: GS-vergadering