Ondertekening Consortiumovereenkomst subsidie RAAK-project Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

Datum besluit: 10 december 2019


Het voorstel RAAK-project Ruimte voor transitie voor landbouw- en voedseltransitie ingediend door de HAS-Hogeschool in samenwerking met Hogeschool InHolland in juni 2018 heeft een subsidie gekregen van € 277.428,- (50%). RAAK-publiek is een subsidieregeling voor praktijkgericht onderzoek voor hogescholen. De provincie Zuid-Holland ondertekent nu formeel de consortiumovereenkomst voor dit project. Deze deelname past bij de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst “Kennis- en Ontwikkelprogramma InnovatieAgenda Duurzame Landbouw Samen voor een Flinke Sprong“ van december 2016 met vier kennis- en onderwijspartijen, namelijk Wageningen Economic Research, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool en DRIFT/Erasmus Universiteit. In dit project wordt de uitvoering van onze proeftuinen voor innovatieve landbouw in Zuid-Holland onderzocht van onze voedselpioniers en boeren. Tevens wordt de werking van ons open Innovatienetwerk de Zuid-Hollandse Voedselfamilies onderzocht. Het onderzoek heeft vooral als doel het professionaliseren van medewerkers en partijen bij de voedseltransitie. Maar ook om de Zuid-Hollandse boeren en tuinders te helpen, die vanuit hun werk op hun bedrijf steeds meer in aanraking komen met de maatschappelijke opgaven. Zo kan gezamenlijk gewerkt worden aan de landbouw- en voedseltransitie.

Type besluit: GS-vergadering