Beantwoording Statenvragen 3573 50PLUS - Landschapspark Buijtenland van Rhoon en sanering Rhoonse stort

Datum besluit: 17 december 2019


Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten de beantwoording vastgesteld op Statenvragen vanuit de partij 50PLUS over Landschapspark Buijtenland van Rhoon en sanering Rhoonse stort.

Type besluit: GS-vergadering