Beanwoorden vervolgvragen Staten 3571 van CDA en VVD over N59

Datum besluit: 17 december 2019Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vervolgvragen van VVD en CDA over de N59 vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat Provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat medio november hebben ingestemd met het uitvoeringsplan N59. Het uitvoeringsplan bevat een integraal pakket van 14 maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, energie, duurzaamheid en ecologie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het grootste deel van het maatregelenpakket komt bij de provincie Zuid-Holland te liggen. Alle maatregelen worden afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving en moeten voor eind 2024 uitgevoerd zijn.

Type besluit: GS-vergadering