Behandelvoorstel Motie 903 Stand van zaken kernenergie

Datum besluit: 17 december 2019


Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om als uitwerking van motie 903 een overzicht uit te werken van onder andere de technische en juridische stand van zaken van kernenergie en innovaties op dat gebied. GS stellen voor om de uitkomsten van deze literatuurstudie in het eerste kwartaal tijdens een technische sessie aan PS te presenteren.

Type besluit: GS-vergadering