Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid

Datum besluit: 17 december 2019Het Omgevingsbeleid bestaat uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. De provincie wil dit beleid actueel houden. Daarom zijn er regelmatig grotere en kleinere aanpassingen nodig. De Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid bevat een bundeling van meerdere kleinere aanpassingen. Het gaat onder meer om het herstel van fouten. Ook wordt de begrenzing van enkele gebieden op de kaarten van het Omgevingsbeleid aangepast.

Type besluit: GS-vergadering