Startdocumenten Regionale Energiestrategieën (RES) Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-Holland

Datum besluit: 17 december 2019De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de energietransitie in de regio's van Zuid-Holland. Inmiddels ligt er een concept-Klimaatakkoord, waarin Regionale Energiestrategieën zijn opgenomen om invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord. Alle zeven regio’s in Zuid-Holland zijn nu bezig met het opstellen van plan van aanpakken en (door)startdocumenten om hun producten en processen te laten voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de startdocumenten voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie van de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-Holland.

Type besluit: GS-vergadering