Beantwoording Statenvragen 3570 CU en SGP - Overspelreclame langs provinciale wegen

Datum besluit: 3 december 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3570 van CU&SGP, over overspelreclame op reclameborden langs provinciale wegen, op 3 december vastgesteld. Provinciale Staten maken zich zorgen over de impact van de betreffende reclames en vragen welk beleid de provincie hanteert voor de verhuur van de borden. Het beheer en onderhoud van de abri’s en de daarin gevoerde reclame is uitbesteed aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. De provincie bepaalt niet welke reclame er wordt getoond. Uiteraard dient deze wel te voldoen aan de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Indien men van mening is dat een bepaalde advertentie daar niet aan voldoet kan eenieder daarover een klacht indienen bij de Reclame Codecommissie.

Type besluit: GS-vergadering