Overgangsregeling voor de recente wijziging van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 3 december 2019


In oktober 2019 is de Subsidieregeling lokale initiatieven energie-transitie gewijzigd. Een overgangsbepaling ontbrak, daardoor was in een aantal gevallen sprake van een verslechtering van aanspraken. Dat is niet gewenst, daarom is alsnog een overgangsregeling vastgesteld. Deze houdt in dat de oude regeling van toepassing blijft voor aanvragen die zijn gedaan voordat de gewijzigde regeling in werking is getreden.

Type besluit: GS-vergadering