Uitnodiging deelname werkgroep voordracht regionaal museum

Datum besluit: 3 december 2019


Uitnodigingsbrief aan Provinciale Staten voor deelname aan een werkgroep in het kader van de voordracht voor een regionaal museum dat in aanmerking komt voor rijkssubsidie voor publiekstaken. Gedeputeerde Staten mogen een voordracht doen voor één museum dat in aanmerking komt voor rijkssubsidie voor publiektaken. Het gaat om een provinciaal of gemeentelijk museum van (inter)nationaal belang. De werkgroep adviseert Gedeputeerde Staten. De werkgroep zal bestaan uit deskundigen uit het museumveld en cultuurveld en drie statenleden.

Type besluit: GS-vergadering