Afwijzing provinciale aansprakelijkstelling inzake verontreiniging van o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en of DuPont

Datum besluit: 12 februari 2019Op 16 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten een brief ontvangen waarin de Provincie aansprakelijk wordt gesteld door de bedrijven GEM Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (dd. 11 oktober 2018). De bedrijven houden de Provincie aansprakelijk voor de door hen geleden en te lijden schade door met name vervuiling van de bodem met PFOA. Gedeputeerde Staten wijzen de aansprakelijkheid van de Provincie op inhoudelijke gronden van de hand en onderbouwen dat er van onrechtmatig handelen door de Provincie jegens GEM Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer geen sprake is.

Type besluit: GS-vergadering