POP-3 openstellingsbesluit LEADER maart 2019 en benoeming leden Lokale actiegroepen Holland Rijnland en Polders met Waarden

Datum besluit: 12 februari 2019


De provincie Zuid-Holland stelt voor in totaal 1.275.000 euro aan LEADER subsidie beschikbaar voor projecten die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie van Holland-Rijnland of de Lokale ontwikkelingsstrategie van Polders met Waarden. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 4 maart 2019 tot en met 1 april 2019.

Meer informatie is te vinden op https://www.leader-hollandrijnland.nl/ en https://poldersmetwaarden.nl/

LEADER is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland

Type besluit: GS-vergadering