Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland en vaststellen van drie deelplafonds voor provinciale cofinanciering

Datum besluit: 12 februari 2019Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om wijzigingen door te voeren in de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland. Door deze wijziging kunnen meer projecten die bijdragen aan innovatie en de versnelde transitie naar een duurzame en digitale economie worden ondersteund.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om drie deelplafonds binnen het programma Kansen voor West II onder de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland, vast te stellen:

  • ​Deelplafond 1 van €1.300.000 voor provinciale cofinanciering van fieldlabs;
  • Deelplafond 2 van €350.000 voor provinciale cofinanciering van innovatieve projecten;
  • Deelplafond 3 van €2.423.386 provinciale cofinanciering van projecten ‘onder de prioritaire as van omschakeling naar koolstofarme economie’, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-Holland.

Op 13 maart 2019 worden de drie deelplafonds opengesteld.

Type besluit: GS-vergadering