Samenwerkingsovereenkomst A12 corridor tussen de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas en VNO/NCW-West

Datum besluit: 19 februari 2019


De provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas zijn in de Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12corridor overeengekomen de A12 tussen Zoetermeer en Gouda verder te versterken als logistieke hotspot. De samenwerkingsovereenkomst volgt op de Bestuursovereenkomst A12 corridor die in februari 2018 is gesloten. Omdat de planologische discussie over plaats en omvang van de te ontwikkelen (grote (logistieke) bedrijven is afgerond kan nu ingezet gaan worden op de economische versterking van de A12 corridor.

Ook is de gemeente Zuidplas bij de samenwerking aangesloten. alsmede diverse marktpartijen die in het gebied actief zijn. Dit verstevigt het draagvlak. Overheidspartijen en ondernemers gaan nu samen op trekken om, op het gebied van onder andere marketing en acquisitie, scholing en arbeidsmarkt, bereikbaarheid en ontsluiting en duurzaamheid, deze logistieke corridor verder te ontwikkelen zodat het het kan concurreren met andere logistieke hotspots in Nederland.

Type besluit: GS-vergadering