Beantwoording Statenvragen 3466 van de PVV over Blijvende problemen veer Rozenburg Maassluis (nazending)

Datum besluit: 19 februari 2019


De Statenleden B. Privé en H.W.H. Groenendijk van de PVV stelden schriftelijke vragen over de problemen bij de veerdienst Maassluis – Rozenburg. Aanleiding zijn berichten in de media over de beperkte dienstregeling en het uitvallen van beide schepen op onder meer 14 oktober 2018. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat:

  • exploitant Ottevanger OV voldoet aan de kwalificatie-eisen voor het uitvoeren van de veerdienst,​
  • bij volledige uitval van de veerdienst binnen vier uur alternatief vervoer voor voetgangers en fietsers moet worden geboden,
  • er geen plannen zijn om met minder personeel te werken, maar er wel mogelijkheden zijn om personeel anders in te zetten,
  • exploitant Ottevanger OV verbeteringen heeft doorgevoerd in de informatievoorziening aan reizigers,
  • de problemen met de veerpont 'Blankenburg' voor exploitant Ottevanger OV worden beschouwd als overmacht. Daarnaast heeft de exploitant op eigen initiatief in de spits een kwartierdienst geboden om overlast voor reizigers te beperken. Om die reden zijn geen boetes opgelegd en is de bijdrage niet gekort,
  • de nu afgeronde renovatie van de 'Blankenburg' en de geplande renovatie van de 'Staeldiep' moet leiden tot een verbetering van de beschikbaarheid van de schepen, waardoor overlast wordt verminderd.
Type besluit: GS-vergadering