Beslissing op bezwaar Uzimet B.V. van 18 oktober 2018 tegen opleggen lasten onder dwangsom 11 september 2018

Datum besluit: 19 februari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van het bedrijf Uzimet B.V. uit Rijswijk tegen vier opgelegde lasten onder dwangsom gegrond verklaard en de lasten ingetrokken. De lasten waren opgelegd vanwege de afhandeling van een voorval waarbij rookgassen vanuit de loodsmelterij vrij kwamen. Het bedrijf zou daarbij niet gehandeld hebben zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. De lasten moesten ervoor zorgen dat het bedrijf dat voortaan wel doet én dat dergelijke voorvallen in de toekomst niet meer optreden. De onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde echter dat het bedrijf de Wet milieubeheer niet heeft overtreden en adviseerde de lasten onder dwangsom in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben dit advies opgevolgd.

Type besluit: GS-vergadering