CO2-emissiereductie en vergunningen

Datum besluit: 19 februari 2019Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van Provinciale Staten de feiten en ontwikkelingen met betrekking tot CO2-emissiereductie en vergunningen op een rij gezet ten behoeve van een gesprek over dit onderwerp in Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering